Startliste og Resultatliste 30/5

Marathon:

Leif B Larsen afbud

Dennis Klintø   5,17,47

Johnny Kurt Kristensen  5,40,15

Kennet Danielsen DNF

Sune Hundebøll 3,52,14

Per hviid  3,42,39

Jesper Ølsgaard 4,34,56

Rikke S Olsen 4,34,56

Michael Dall 4,43,34

Klaus Christoffersen 3,59,42

Bent Seidelin 4,30,56

Allan Pedersen 3,29,10

Tonni Gren 4,43,34

 

1/2 Marathon:

Martina Holst 2,44,57

Linda Wind 2,15,29

Kevin Bengtsson 2,13,48

Brian Rasmussen afbud

Cindie 2,27,00

Pernille  Hauxner 2,27,00

Sabrina Feltendahl Zeuner 2,11,00

Lotte Jensen 2,05,54

Thomas Andersen 2,27,00

Poul Lindberg 1,47,17

Pia Vinne Lau 2,14,54

Birgitte Grenaa 3,19,55

Gert Mortensen 2,21,35

Jette Juel Nielsen 2,19,01

Line Jørgensen 2,26,00

Randi Schougaard 2,26,00

Frode Benedikt Nielsen 2,11,59

Mette Jensen 2,19,12 PR Tillykke 

Hakan Demirkan 2,06,07

Jeanette Zeuner 2,14,54

Susan Letting 2,15,29

Peter Letting 2,16,28

Pernille Letting 2,15,29

Kent Filsøe 1,55,53

Thomas C Eul 2,01,10

Jack Cowland DNS

Jacob Danielsen 1,43,40

Marianne Krause 1.45.00

 

6.1  

Birgitte Thoulow

Allesandra Rossini

 

12.2 km.:

Jette Filsøe 1,13,49